Gå till innehåll
Landsbro IF Skidklubb
Landsbro IF Skidklubb

Uthyrning

Parken hyrs bara ut till slutna sällskap, där ansvarig hyresgäst fullt ut tar ansvar för att brandskydds instruktioner efterföljs, att fullgod städning görs och själv ansvarar för ersättning för eventuell skadegörelse på lokal och egendom i Parken. Ansvarig hyresgäst skall skriva under hyresavtal. Vid överskridande av personantal så skall extra brandskyddsinstruktion följas. Gemensamhets utrymmen (som toaletter och korridor) kan behöva delas med andra samtidiga lokal nyttjare.
Uthyrnings kontakt:
1:a hand: Karin Rosén 070-59 22 987, karinrosen55@gmail.com
2:a hand: Anneli Gustavsson 0383-60959
3:e hand

Hyrespriser Parken

Cafeteria
dag inkl kök- 600kr
helg 800kr,
kväll/em 400kr(typ möte)

Hela parken med stora salen, cafeteria och kök-heldag 1200kr, helg 2500kr

Omklädningsrum-slutna sällskap 30kr/pers

Publicerad: 2023-01-05

Senast uppdaterad: 2023-02-09

Författare: Fredrik Hansson

Postadress
Landsbro IF Skidklubb
Parken, Sävsjövägen
574 72 Landsbro

Besöksadress
Parken, Sävsjövägen
574 72 Landsbro

Kontakta oss
info@landsbroifskidor.se